Lintio AB

Via intressebolaget Lintio AB driver Linteum, tillsammans med Kvantio AB och RÅDAB, fastighetsförvaltning i Mälardalen. Innehavet idag består av en handels- och industrifastighet samt pågående nybyggnation av idrottshus.