ICE HOTEL

Linteum är sedan maj 2016 delägare i Icehotel. Den egna ägarandelen uppgår till 4% och tillsammans med nära samarbetspartners uppgår ägarandelen till 16%