Green Gold Group

Linteum är sedan december 2018 delägare i Green Gold Group AB, via intressebolaget Eventures Investment Partners AB (EIP). Green Gold är ett svenskt oberoende skogsbolag med fokus på ägande och förvaltning av skog i EU-anslutna länder.