Dalafast

Under namnet DALAFAST driver Linteum, tillsammans med Planfast AB och RÅDAB, fastighetsförvaltning i Dalarna. Innehavet idag består av handels-, industri- och kontorsfastigheter samt bostäder.