Tjänster

Linteum tillhandahåller tjänster inom strategisk bolagsrådgivning, ekonomisk rådgivning samt rådgivning vid fastighetstransaktioner och detta sker via konsultuppdrag eller styrelseengagemang från företagets personal och partners.