Om oss

Linteum är ett privatägt investmentföretag som aktivt förvaltar och utvecklar investeringar där man kan tillföra erfarenhet, kompetens och finansiell styrka. Fokus ligger på förvaltnings- och utvecklingsfastigheter i utvalda regioner men företaget gör också direkta eller indirekta investeringar i företag verksamma i andra branscher. Linteum tillhandahåller också tjänster inom strategisk och ekonomisk rådgivning samt fastighetsrådgivning och -mäkleri.

Företaget grundades 1999 och var tidigare verksamt inom kommersiellt fastighetsmäkleri men har sedan 2016 övergått till investeringsverksamhet under firma Linteum.

 

Åke Berglund

VD och partner

Civilekonom, Luleå tekniska Universitet.

Verksam i revisionsbranschen mellan 1988 och 2000, verksam i olika ekonomi- och finanschefstjänster mellan 2000-2016 på bl.a Renhållningen Piteå AB, Pangea Property Partners och Fastighets AB Stenvalvet, med avbrott som egenföretagare inom ekonomi- och redovisningsrådgivning.

 

Thure Lundberg

Styrelseordförande och ägare

Tidigare verksam som kommersiell fastighetsmäklare. Grundare av Lundberg & Partners och sedemera grundare och delägare i Pangea Property Partners. Numera aktiv inom fastighets- och företagsutveckling via delägande och styrelseengagemang.