SWEDE ENERGY

Linteum är sedan december 2017 delägare i Swede Energy Power Solutions AB. Ägandet sker indirekt via samarbetsbolag och uppgår till 10%. Ägarengagemanget sker aktivt via styrelserepresentation.