Quality Hotel Frösö Park

Linteum är indirekt delägare i Frösö Park Hotel AB som driver hotellverksamhet i det nybyggda hotellet Quality Hotel Frösö Park på Frösön, Östersund. Ägarengagemanget sker aktivt via styrelserepresentation.