Kelisec AB

Linteum är sedan april 2019 delägare i Kelisec AB, via intressebolaget Eventures Investment Partners AB (EIP). Kelisec utvecklar och har patent på säkerhetslösningar för digital kommunikation.
EIP:s ägarandel uppgår till 5,5% av kapital- och röstvärde.