Kelicomp AB

Linteum är sedan april 2019 delägare i Kelicomp AB, via intressebolaget Eventures Investment Partners AB (EIP). Kelicomp utvecklar och har patent på komprimering av datalagring. EIP:s ägarandel uppgår till 3,4% av kapital- och röstvärde.