Tomtmark Industri/Logistik samt sällanköpshandel – Falun Nedre Gruvriset 33:151

Industritomtmark i strategiskt läge vid E16 mellan Falun och Borlänge. Fastigheten delägs via Dalafast

Korta Fakta

Areal: 1,5 ha med byggrätt ca 3 700 kvm