Kontors- och bostadsfastigheter – Falun Disponenten 2 och Byggmästaren 1

Kontorslokaler i kontorshotell och bostäder i Falun.

Korta Fakta

Lokaler: 908 kvm

Bostäder: 12 lägenheter, totalt 751 kvm