Fastigheter

Linteums huvudsakliga verksamhet är investeringar i förvaltnings- och utvecklingsfastigheter. Linteum äger idag fastigheter i Piteå, Östersund, Falun och Köping och i de kommersiella fastigheterna bedrivs bl.a. fordonshandel/-verkstad, kontorshotell, byggvaruhandel, stall- och ridhusverksamhet. I beståndet ingår även bostäder.

Fastighetsägandet uppgår till allt mellan 10% och 100% och bedrivs tillsammans med partners i olika konstellationer.

Nedan hittar du några av de innehav som Linteum valt att investera i.